Kwartaal 2 - Verstilling

We zijn inmiddels over de helft van het programma ‘verstilling’. Aan de hand van een aantal klassieke termen en teksten uit de traditie van yoga en zen-boeddhisme, hebben we in de lessen de aanmoedigingen van de oude meesters uitgevoerd. De mens struikelt steeds over zijn eigen ambities. Want we vragen, we willen, we twijfelen, we zoeken, we leren, we vechten, we verheugen, maar wanneer voelen we vrede en voldoening? Met een aantal woorden en het onderzoeken van hun betekenis in onze eigen belevingswereld, brengen we een mooie basis voor verstilling en innerlijke vrede tot stand.
Verstilling is ruimte maken om het eenzijn met de wereld te beleven. Yoga is als een toverdoos vol oefeningen die je steeds terugbrengen in die toestand. En yoga is ook de toestand zelf. Yoga is verstillen, en verstild zijn. Dan kan de wereld weer binnenkomen, en voel je je weer opgenomen in je omgeving.


Twee letterlijke vertalingen van ‘yoga’ zijn: ‘juk’ en ‘verbinden’. Een juk is een balk die over de schouders wordt getild, en aan de uiteinden twee emmers heeft, om bijvoorbeeld water in te vervoeren. Een juk verbindt twee gewichten en brengt ze in evenwicht. Daarnaast weegt een juk zwaar op de schouders en wordt gezegd dat we met yoga oefeningen het juk van het leven kunnen afleggen, en twee schijnbaar tegengestelde krachten kunnen verbinden, die krachten hebben elkaar nodig om tot hun volste recht te komen.


Daruma wees de mensen er vijftienhonderd jaar geleden op, dat je door teksten uit je hoofd leren en hele lezingen volgen over verlichting, niet verder zou komen dan heilige hypocrisie en het vereren van tempels, beelden, kleding en teksten. Hij introduceerde weer fysieke training en dagelijkse meditatie in de tempels die hij bezocht, maar liet de mensen ook weten dat je geen leraar, specifieke voeding, haardracht of kleding, teksten of tempels nodig hebt om jezelf dagelijks tot verstilling te brengen. De historische boeddha zat immers ook onder een boom, en in het park. Het verschil tussen wel of niet verstillen, zit hem in wel of niet met regelmaat trachten te verstillen. Elk van de duizenden oude meesters en oude teksten moedigt ons aan om met regelmaat tot een staat van verstilling te komen.
Komende weken zullen we het kwartaal afmaken met lessen waarin we de oefeningen langer volhouden, en minder uitleg geven, om zo het verstillende effect van de lessen te vergroten. We blijven je natuurlijk de hele les aanmoedigen! In de tweede week van juni sluiten we dit onderwerp af met een les meditatief bewegen, waarop we je nu al elke week in stilte voorbereiden.

Kompas

innerlijkkopas

Vergelijk je leven met een bootreis op zee van pak ‘m beet 80 jaar. Je kunt dan verwachten dat je niet elke dag hetzelfde weer en dezelfde golven hebt. Slecht weer kan je van je koers af brengen, of je zodanig desoriënteren dat je niet meer weet waar je heen ging. Je energie gaat steeds meer naar de storm, de wind, de golven, alle omstandigheden, de bijzaken in het leven, waarbij je geen energie over houdt voor de richting die je daadwerkelijk wilde varen, en soms het gevoel krijgt, dat je stuurloos ronddobbert.In Daruma Yoga oefenen we de weersomstandigheden herkennen, en tijdelijk negeren, zodat de storm niet ons leven beheerst, en zodat we ons kompas weer hervinden. In ons zelf voelen we weer waar we mee bezig zijn en welke dingen er toe doen in ons leven. Juist als het lijkt dat er geen ruimte en tijd meer is, dan is Daruma Yoga een middel om je weer te oriënteren en je energie uit de bijzaken terug te nemen en opnieuw energie te steken waar je dat belangrijk vindt. Door de manier van oefenen die wij hanteren, merk je uiteindelijk dat de zee weer rustig is, de stormen zijn overgewaaid, en dat je weer weet waar je je bevindt op de kaart, en dat je je kompas weer hebt gevonden.


Ahimsa


ahimsa

De basisregels van yoga beginnen met: geweldloosheid, ahimsa. Deze eerste regel van yoga geldt, geschreven of ongeschreven, wellicht overal waar mensen samenleven. Immers, is het in een gezin, in een stad, in een bedrijf, niet in de eerste plaats belangrijk dat er niet op dagelijkse basis gevochten wordt?
Het woord ahimsa is Sanskrit, en afgeleid van het woord hims, wat slaan betekent. Himsa betekent verwonden of pijn doen. Dit kan duiden op fysiek of psychisch pijn doen, van anderen, maar ook van jezelf. Himsa is het tegenovergestelde van ahimsa, wat dus betekent: niet pijn-doen.Één van de bekendste moderne gezichten van ahimsa, is Ghandi. Zijn levensmotto was ahimsa. Daarnaast kun je denken aan voorbeelden als Jezus of Boeddha. In yoga wordt de aanwijzing gegeven, dat als je iets wilt leren kennen, je er lange tijd op moet mediteren. Dat kan gaan over een voorwerp, een lichaamsdeel, maar ook een onderwerp waarop je contemplatie wilt toepassen. De oude geschriften moedigen ons dan aan om op een persoon te mediteren, die geldt als een helder voorbeeld voor een bepaald onderwerp. Mediteren op een persoon die je kent, of iemand uit de geschiedenis, die een lichtend voorbeeld is voor je, is een manier om geweldloosheid te onderzoeken.Volgens Boeddha zijn mensen onder te verdelen in vier categoriën: de mens die zichzelf geweld aandoet, de mens die anderen geweld aandoet, de mens die zichzelf en anderen geweld aandoet, de mens die zichzelf en anderen geen geweld aandoet. Als we yoga beoefenen, dan is het interessant om je af te vragen of je jezelf geweld aandoet. Oefeningen doen pijn, waarom zouden we ze dan doen? En als je in een oefening staat die niet helemaal goed lukt, kun je kwaad worden op jezelf, of ongeduldig. Je kunt je gaan vergelijken met anderen en vinden dat je zelf niet goed genoeg bent. Je kunt je lichaam vervloeken, de handdoek in de ring gooien of harder gaan duwen en trekken. Je doet jezelf hiermee geweld aan. Dit is wat we onderzoeken met yoga: kunnen we in de grondslag van ons bestaan onvoorwaardelijk geweldloos zijn?“Een training zonder respect, is niet meer dan brute kracht”, volgens Gichin Funakoshi. Respect maakt het verschil tussen ‘slechts aan je lichaam duwen en trekken’ en ‘zelf-studie’. Is het niet zo, dat we meer zijn dan alleen spieren en gewrichten. We zijn niet alleen uiterlijke vorm. Yoga vraagt van je om dieper te kijken dan alleen naar je contouren in de spiegel, of vergelijkingen met andere lichamen. Respect is volgens Funakoshi: “een attitude van respect voor anderen en een gevoel van zelfvertrouwen. Wanneer mensen met eergevoel dit gevoel overbrengen op anderen, is hun actie een uiting van respect. Zonder respect heerst chaos. Training zonder respect is niet meer dan verachtelijk geweld. Fysieke kracht zonder respect, is alleen maar brute kracht en voor een mens verwaarloosbaar. Ook al gedraagt iemand zich netjes of volgens de regels, zonder oprechtheid en eerbied in het hart, is er geen echte sprake van respect. Het gaat om de expressie van een oprecht respectvol hart.” Yoga zonder eerbied en respect is niet meer dan een vorm van geweld. We kunnen daarom met het beoefenen van asana’s, de houdingen, onszelf geweld aan doen, als we er achteloos mee om gaan. Het verschil tussen gewelddadig of geweld-loos oefenen zit in respect. In De Lijfschool voeren we dit door in de hele oefen-situatie, vanaf de drempel. Dat betekent dat je zorgvuldig met je eigen spullen omgaat, evenals met het meubilair. Dat de sociale code begint bij respect. Dat er een sfeer is van samenwerking en onderling begrip. Dat de docent elke deelnemer van begin tot eind zal aanmoedigen zijn eigen weerstand en spanningen te onderzoeken, en zijn eigen kracht. Respect voor de traditie van yoga, voor meditatie, voor docent, zaal, medemens, en jezelf. Pas dan is voldaan aan de grondregel van ahimsa in de training, en wordt yoga ook daadwerkelijk zelf-studie.“Beyond the gate are a thousand enemies” ofwel: het moment dat je naar buiten stapt, vind je een wereld vol vijandelijkheden. Hoeveel vrede we ook vinden op de yogamat. Hoe goed we ons ook voelen, na het loslaten van weerstand, spanningen, innerlijke strijd en fysieke pijn, ons leven gaat onherroepelijk gepaard met uitdagingen, confrontaties, onverwachte wendingen, extase en tegenslagen. De wereld is niet gemaakt om ons vrede te brengen. Anderen bestaan niet slechts om ons een plezier te doen. Met geweldloosheid in ons hart, ontstaat de uitdaging om te accepteren dat er vanmiddag weer bommen vallen in het nieuws zonder ons kwaad te maken. Hoe gaan we om met het nieuws over vervuiling, wat zegt dat over ons? Hoe ga je om met het verlies van een naaste? Wat als iemand naar je schreeuwt in het verkeer? Misschien is er na de vier menstypes van de Boeddha, nog een vijfde te onderscheiden: de mens die geweld uit zijn omgeving toelaat. Hoeveel geweld van buitenaf laten we toe?Denk eens aan een tuin. Trainen wordt van oudsher meestal aangeduid met ‘cultiveren’. Cultiveren kennen wij ook uit de landbouw. Je kunt een plant niet laten groeien. Daarvoor heeft hij een eigen natuurlijke kracht, ki in het Japans, een kracht die wij delen met alles op onze planeet. Levenskracht, of de kracht van het bestaan. Als wij een tuin inzaaien, zullen daar planten en bloemen in komen. Cultiveren bestaat uit het onderhouden van de tuin, om de groei en bloei te ondersteunen van dat wat wij in onze tuin willen stimuleren, en het wieden van dat wat we niet willen. Trainen werkt ook zo: we houden een oogje in het zeil van ons bestaan. Daarin spelen allerlei krachten die op natuurlijke wijze gaan groeien en weer in groei afnemen. Door te trainen volgen we deze groei en afname. Zoals we in onze tuin de planten die we willen stimuleren water en mest geven, en snoeien, zo investeren we in ons leven in goed gedrag om dit tot bloei te brengen. Als we niets doen, hebben we volgend jaar alleen nog maar onkruid. Want de natuurlijke kracht van onkruid, of natuurlijke negatieve neigingen, is minstens net zo sterk als die van aarde, zon, water en bomen en planten die we hebben uitgekozen. Cultiveren of trainen, gaat daarom om het herkennen en stimuleren van gedrag wat bijdraagt aan innerlijke vrede en een sterke sociale omgeving, en het wieden, herkennen of afleren van gedrag wat dit vredige landschap verstoort. We willen niet wachten tot een irritatie uitmondt in een groot conflict. Als we onkruid in een vroeg stadium herkennen, dan is het makkelijk te wieden. Het vraagt alleen een dagelijkse verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van ons tuintje. Je gaat tevredenheid beleven als stabiele basis in je leven. Een onvoorwaardelijke attitude. Een levenshouding die niet afhangt van regen, verdriet, boosheid, angst, oorlog en succes. We hoeven niet te wachten tot we perfect zijn, voordat we tevreden zijn. Al deze natuurlijke krachten blijven in ons en om ons heen. Maar tevredenheid, of innerlijke vrede, is een attitude die je kunt cultiveren, ongeacht wat je buiten je eigen poort tegenkomt. Dat oefenen we op de mat. De mat is het laboratorium. Als we alleen in het laboratorium geweldloos en vredig kunnen zijn, dan kunnen we ons dus alleen ontspannen door onszelf daar op te sluiten. Dan verliest yoga zijn relevantie in het dagelijks bestaan. Ahimsa, of geweldloosheid, is juist daar een kracht. Als we het intern hebben bestendigd, dan stappen we door de deur naar buiten, en onderzoeken we ahimsa in onze liefdesrelatie, in de opvoeding van onze kinderen, in de omgang met onze collega’s en buren, en onze schoonmoeder. En dat is zeker niet altijd makkelijk, maar wel waar het daadwerkelijk om gaat.Ahimsa als basis voor het leven. Dat vraagt nogal wat onderzoek. Intern en extern. Fysiek, psychisch en sociaal. Waarom doen we bij De Lijfschool zoveel krachttraining? Omdat het veel kracht en doorzettingsvermogen vraagt om het respect, de acceptatie en de verantwoordelijkheid van onze kant op de weg van innerlijke vrede te cultiveren. Maar gelukkig hoeven we met het beoefenen van yoga niet lang te wachten tot het ons ook dankbaar en gemotiveerd stemt. Onze tuin heeft elk jaar bloesem, groente, mooie bloemen en zoete vruchten.- Saskia & David

Hachi dan kin

Vorige week hebben we Chinese yoga in de les gedaan. Voor de mensen die thuis willen doen, hier zijn de oefeningen


Er is ook een filmpje op youtube om het nog even na te kijken.hatchidankin

Zwangerschapsyoga

Tijdens de lessen van de zwangerschapsyoga komt deze serie oefeningen aanbod. Heb je mee gedaan met de zwangerschapsyoga en wil de serie thuis oefenen, dan kan dat met deze video.

Oude tekst van Daruma

daruma

Interview met David

bhujangasana


Waarom yoga?

Fun! Het geeft me de vrijheid om plezier te maken. Ook al neem ik het beoefenen heel serieus, toch is het resultaat ervan dat ik daarna een lach op mijn gezicht heb. Als het leven niet zo makkelijk is, maakt yoga voor mij alles duidelijk. Niet alles wat je meemaakt is leuk, en ik wil niet dat mijn reactie en gedachten daarover, de boventoon krijgen in mijn leven. Als het in je familie niet goed gaat, om je heen overlijden mensen, of geliefden zijn ziek, of je vind het pijnlijk om de problemen in de wereld te zien, en je draagt dat met je mee, dan is dat een last. Yoga helpt mij te relativeren. Ik ben het gaan doen om stabiliteit en rust te vinden. Ik zag op mijn dertiende yogi’s die die rust en kracht hadden. En ik voelde dat ik wilde doen wat zij deden. Ik wilde weten hoe zij dat voor elkaar hadden gekregen. Ik wilde dat oefenen.Wie inspireert jou?

Mensen die de zware en zwarte kant van het leven kennen, maar zelf de kleur en de melodie van het leven helder blijven zien en horen. Die een connectie hebben met de realiteit van dit moment. Mijn grootmoeder, die de oorlog aan den lijve heeft ondervonden, en toch nog met haar kleinkinderen plezier kon maken. Yogi’s in de 80 of 90, die nog vol levensenergie zitten. Ik gaf jarenlang yogales aan mevrouw De Moor, die op haar 83ste nog op een cruise ging naar de Noordpool. Sensei Suzuki, van wie ik op zijn 82ste nog trainingen volgde, en wie na 64 jaar lesgeven nog altijd jeugdig en plezierig voor de klas stond, in zijn element. Mensen die hun handen uit de mouwen steken.Drie woorden over jouw manier van lesgeven?

Emanciperend, autonoom, geanimeerd.Waar vind jij harmonie?

Op mijn kussen, op de mat. Dingen doen met mijn gezin en vrienden. Wandelen in de stad, in het bos, over het strand, door het park. Wandelen, wandelen, wandelen, ‘take it all in’.Waaraan maak jij je schuldig?

Zoetigheid, taart, koek, snoep. En ik word er altijd blij van.Meer info:

David geeft wekelijks les sinds 1998, aan mensen van alle leeftijden en achtergronden. De training in De Lijfschool, en ook de inrichting, kregen vorm door zijn jarenlange studie, training en ervaring met lesgeven. De website en het drukwerk, weet David vorm te geven door zijn korte achtergrond als applicatie-programmeur in 1999. Hij besloot al kort na zijn opleiding dat kantoor en computer zijn hobby zouden worden, en sport en lesgeven zijn baan. Sinds 2009 leidde hij in een team van bevlogen yogi’s meer dan 400 yoga-docenten op in de vorm van een verkorte beroepsopleiding tot yoga-docent goedgekeurd door de Nederlandse overheid en de Amerikaanse Yoga Alliance International. Velen van hen geven nu les verspreid over ons land en in het buitenland.


Utkatasana II

Weet je niet zeker of je goed staat? Doe dan de oefening een keer voor de spiegel. De visuele 'feedback' helpt je je lichaamsgevoel te ontwikkelen.
uk2 copy

Hond met het hoofd omhoog

Bij de "hond met het hoofd omhoog" is het belangrijk je blijft uitstrekken. Het is meer dan alleen je borst naar voren duwen, Blijf jezelf lang maken!


hhoh

Xing Xing Ming

prent

Xing Xing Ming is een gedicht wat geschreven is in de 6 eeuw door Jiànzhì SÄ“ngcàn. Een Zen monnik, de derde in lijn van Daruma.
Wij hebben zelf dit gedicht zelf naar het Nederlands vertaald. Het gaat over hoe de geest altijd in strijd is tussen goed en slecht.Geen zin om te lezen, luister hier het gedicht.De vertrouwende geestDe weg is niet moeilijk voor degenen die onthecht zijn van voorkeuren. Laat verlangen en aversie gaan, en alles wordt duidelijk.Als je vasthoudt aan de minste onder-scheiding, trek je hemel en aarde uiteen. Wil je de waarheid vinden, ben dan niet voor of tegen.De strijd tussen goed en kwaad is de voor-naamste ziekte van de geest. Als je de diepere betekenis niet kunt zien, dan is het enige waar je je mee bezig houdt, het ver-storen van je eigen geest.Zo weids als oneindige ruimte, de geest is perfect en heeft geen tekortkomingen.
Maar omdat je selecteert en afkeurt, kun je nergens de ware natuur van waarnemen.Raak niet verstrikt in de wereld, verlies jezelf niet in leegte. Vind vrede in de eenheid van dingen en alle fouten zullen vanzelf verdwijnen.Als je niet leeft met de ‘Do’, verval je in over-tuiging en ontkenning. Je gelooft overmatig in het een, en spreekt het ander tegen.Als je beweert dat alleen de tastbare wereld echt is, ben je blind voor zijn diepere realiteit. Als je ontkent dat de tastbare wereld echt is, dan ben je blind voor de onbaatzuchtigheid van alles om je heen.Hoe meer je hier over nadenkt of filosofeert, hoe verder je verwijdert raakt van de realiteit.
Ga weg van alle gedachten, en er is geen plek waar je niet heen kunt.Als je terugkeert naar je natuur, je roots, vind je de betekenis: zolang je je probeert als iets of iemand voor te doen, raak je jezelf kwijt.
Op het moment van diep inzicht, overstijg je het uiterlijk voorkomen en leegte.Blijf niet zoeken naar waarheid; laat alleen je meningen los. Voor de geest die in harmonie leeft met de ‘Do’, verdwijnt alle zelfzuchtigheid.Geen spoor van twijfel aan jezelf, daar ontstaat compleet vertrouwen in de werking van de natuur, van het heelal. Je bent opeens vrij, er is niets meer om je aan vast te houden.Alles is leeg, briljant, perfect zoals het is.
In die wereld, waar alles is zoals het is, daar is geen zelf, en ook niet geen zelf. Als je de essentie ervan zou willen opschrijven, kun je het beste zeggen “niet-twee”.In dit “niet-twee” is niets gescheiden, en niets in de wereld is buitengesloten. Degenen die verlichting vonden, in alle tijden en plaatsen, zijn in deze realiteit binnengetreden.Hierbinnen is geen winst of verlies; een moment is tienduizend jaar.
Er is geen hier en geen daar; oneindigheid is recht voor je neus.Klein is zo groot als onmetelijkheid wanneer objectieve grenzen zijn verdwenen,
Onmetelijkheid is zo klein als het kleinste, wanneer je geen uiterlijke grenzen meer hebt.Zijn is een aspect van niet-zijn; niet-zijn is niet anders dan zijn. Totdat je dit begrijpt als waarheid, zul je niets helder zien.Één is alles, alles is één. Als je dit voelt, welke reden is er dan nog voor heiligheid of wijsheid?De geest van absoluut vertrouwen ligt verborgen achter gedachten, streven,
is volledig in vrede, want hij kent geen gisteren, geen vandaag en geen morgen.


Etiquette zitten en staan

Zittend en staand mediteren tijdens de Rohatsu


Mini Yoga Routine

Mini Yoga Routine


Yoga routine