Kwartaal 2 - Verstilling

We zijn inmiddels over de helft van het programma ‘verstilling’. Aan de hand van een aantal klassieke termen en teksten uit de traditie van yoga en zen-boeddhisme, hebben we in de lessen de aanmoedigingen van de oude meesters uitgevoerd. De mens struikelt steeds over zijn eigen ambities. Want we vragen, we willen, we twijfelen, we zoeken, we leren, we vechten, we verheugen, maar wanneer voelen we vrede en voldoening? Met een aantal woorden en het onderzoeken van hun betekenis in onze eigen belevingswereld, brengen we een mooie basis voor verstilling en innerlijke vrede tot stand.
Verstilling is ruimte maken om het eenzijn met de wereld te beleven. Yoga is als een toverdoos vol oefeningen die je steeds terugbrengen in die toestand. En yoga is ook de toestand zelf. Yoga is verstillen, en verstild zijn. Dan kan de wereld weer binnenkomen, en voel je je weer opgenomen in je omgeving.


Twee letterlijke vertalingen van ‘yoga’ zijn: ‘juk’ en ‘verbinden’. Een juk is een balk die over de schouders wordt getild, en aan de uiteinden twee emmers heeft, om bijvoorbeeld water in te vervoeren. Een juk verbindt twee gewichten en brengt ze in evenwicht. Daarnaast weegt een juk zwaar op de schouders en wordt gezegd dat we met yoga oefeningen het juk van het leven kunnen afleggen, en twee schijnbaar tegengestelde krachten kunnen verbinden, die krachten hebben elkaar nodig om tot hun volste recht te komen.


Daruma wees de mensen er vijftienhonderd jaar geleden op, dat je door teksten uit je hoofd leren en hele lezingen volgen over verlichting, niet verder zou komen dan heilige hypocrisie en het vereren van tempels, beelden, kleding en teksten. Hij introduceerde weer fysieke training en dagelijkse meditatie in de tempels die hij bezocht, maar liet de mensen ook weten dat je geen leraar, specifieke voeding, haardracht of kleding, teksten of tempels nodig hebt om jezelf dagelijks tot verstilling te brengen. De historische boeddha zat immers ook onder een boom, en in het park. Het verschil tussen wel of niet verstillen, zit hem in wel of niet met regelmaat trachten te verstillen. Elk van de duizenden oude meesters en oude teksten moedigt ons aan om met regelmaat tot een staat van verstilling te komen.
Komende weken zullen we het kwartaal afmaken met lessen waarin we de oefeningen langer volhouden, en minder uitleg geven, om zo het verstillende effect van de lessen te vergroten. We blijven je natuurlijk de hele les aanmoedigen! In de tweede week van juni sluiten we dit onderwerp af met een les meditatief bewegen, waarop we je nu al elke week in stilte voorbereiden.

Kompas

innerlijkkopas

Vergelijk je leven met een bootreis op zee van pak ‘m beet 80 jaar. Je kunt dan verwachten dat je niet elke dag hetzelfde weer en dezelfde golven hebt. Slecht weer kan je van je koers af brengen, of je zodanig desoriënteren dat je niet meer weet waar je heen ging. Je energie gaat steeds meer naar de storm, de wind, de golven, alle omstandigheden, de bijzaken in het leven, waarbij je geen energie over houdt voor de richting die je daadwerkelijk wilde varen, en soms het gevoel krijgt, dat je stuurloos ronddobbert.In Daruma Yoga oefenen we de weersomstandigheden herkennen, en tijdelijk negeren, zodat de storm niet ons leven beheerst, en zodat we ons kompas weer hervinden. In ons zelf voelen we weer waar we mee bezig zijn en welke dingen er toe doen in ons leven. Juist als het lijkt dat er geen ruimte en tijd meer is, dan is Daruma Yoga een middel om je weer te oriënteren en je energie uit de bijzaken terug te nemen en opnieuw energie te steken waar je dat belangrijk vindt. Door de manier van oefenen die wij hanteren, merk je uiteindelijk dat de zee weer rustig is, de stormen zijn overgewaaid, en dat je weer weet waar je je bevindt op de kaart, en dat je je kompas weer hebt gevonden.