kwartaal 2 - filosofie
De stem van blij zijn

Nadat meester Bankei was overleden, vertelde een blinde man die vlakbij de tempel van de meester woonde aan een vriend: “Doordat ik blind ben, kan ik geen gezichten zien. Ik moet mensen inschatten door goed naar de klanken van de stem te luisteren. Normaal gesproken als ik iemand een ander hoor feliciteren om zijn geluk of succes, dan hoor ik een ondertoon van afgunst. Als ik iemand een ander hoor steunen bij een moeilijk verlies, dan hoor ik plezier en voldoening, alsof degene die de steun uitspreekt heel opgelucht is dat hij nog ruimte ziet voor een betere toekomst in zijn eigen leven.

In alles wat ik heb meegemaakt met meester Bankei, was zijn stem altijd oprecht. Uitte hij blijdschap, dan hoorde ik niets dan blijdschap. Uitte hij verdriet, dan hoorde ik alleen verdriet.”


‘Zand & Steen geschriften’ / nummer 27 / De stem van blij zijn.
Daruma yoga in Amsterdam
Yoga Sutra's

1.1 t/m 1.4
We gaan het hebben over yoga.
Yoga is het stilleggen van alle chaotische wirwar die zich afspeelt binnen in jezelf. Laten we die chaotische wirwar citta vrrti noemen.
Wanneer we een staat van yoga weten te bereiken, dan is er geen citta vrrti. Dan is de ziener in zijn ware natuur.
Wanneer iemand niet de citta vrrti heeft kunnen stil leggen dan vereenzelvigd hij/zij zich met deze wirwar.
daruma yoga amsterdam de Pijp
De verhalen van leek P’ang / Tekst 7

P’ang was op bezoek geweest in het klooster van Yueh-Shan. Toen hij vertrok gebood Yueh-shan tien hoog geplaatste monniken met P’ang mee te lopen tot de buitenpoort van het terrein. Tijdens de wandeling wees P’ang naar de vallende sneeuw en zei: “Zo prachtig die sneeuw, elk vlokje valt precies op de zelfde plek”.“Huh waar dan” zei één van de de monniken. P’ang gaf deze monnik een klap op achterhoofd. Waarop een andere monnik zei: “ nou dat is brutaal zeg”. Tegen deze monnik zei P’ang zei: “Hoe durf je jezelf een monnik te noemen” De monnik zei: “Hoe bedoel je?”. Daarop gaf P’ang ook hem een tik en zei:”Je kijkt zonder te zoeken, je praat zonder iets te zeggen”.
Yoga in de Pijp Amsterdam
Yoga Sutra's

1.5 t/m 1.11
Onze geest kent vijf soorten zienswijze, sommige zien we als ‘goed’ andere als ‘slecht’.
Deze vijf zienswijzen zijn: Kennis ontleend aan feiten, misvattingen ontleend aan onjuistheden, conceptuele constructies, slaap & herinneringen

Geloof niet alles wat je hoort, ziet of leest. Doe je best om onderscheid te maken tussen feiten en onzin. Alles wat je bedenkt is een samenbrouwsel van concepten. Lig je te slapen dan gebeurt er van alles in je hoofd veelal zonder echte inhoud. Je herinneringen zijn creaties geënt op dingen die gebeurd zijn.
Stacks Image 34
Yoga Sutra's

1.12 t/m 1.14
De citta-vrrti valt niet zomaar stil. Om dit voor elkaar te krijgen oefenen we volgens Patanjali abhyasa (= concentratie / training / herhaling) en vairagya (= onthechting / loslaten) zonder onderbreking voor een lange tijd. Eventjes oefenen in niet genoeg. Concentratie en onthechting moeten sterker worden dan de citta-vrrti. Laat je niet storen en ga aan de slag.
Bodhidharma in Amsterdam Yoga
Deze vertaling is gebaseerd op:
HET LIED VAN MEDITATIE


Alle levende wezens hebben de boeddha-natuur,
zoals ijs van nature water is.
Zonder water is er geen ijs;
zonder levende wezens, geen boeddha-natuur.

Hoe jammer dat mensen negeren wat dichtbij is
en de waarheid ver weg zoeken:
zoals iemand die midden in het water staat
roept dat hij dorst heeft.

Zij die meditatie eens proberen
vegen kwaad zonder oorsprong weg.

Zij die deze waarheid zelfs maar éénmaal horen
en luisteren met een dankbaar hart,
hem liefhebben, hem respecteren,
leven tot het einde onbezorgd.

Veeleer, zij die zich omkeren
en getuige zijn van de eigen natuur,
gaan ver voorbij aan les of leermethode.

Zo onbegrensd en vrij is als de sterrenhemel van Samadhi!
Zo licht is de volle maan van wijsheid!
Werkelijk, mist er niets meer?
Nirvana is hier nu, recht voor je neus;
de grond onder je voeten is de plek van verlichting;
met dit lichaam, zoals het nu is.


~ Meester Hakuin (1686 - 1769)
Stacks Image 40
Nansen zag twee monniken ruzie maken, één van hen kwam uit de oostervleugel van het klooster en de andere uit de wester vleugel. Ze maakten ruzie over een kat. Nansen liep naar de monniken toe, pakte de kat af en zei: Als één van jullie iets goeds kan zeggen dan redden jullie daarmee deze kat. De monniken zeiden niets. Nansen sneed de kat in tweeën.

Die avond kwam Joshu (een beroemde zenleraar) terug van een reis. Nansen vertelde Joshu wat er gebeurd was, Joshu deed zijn sandalen uit, legde ze bovenop zijn hoofd, draaide zich om en verliet het vertrek. Nansen riep hem nog na: “Als jij erbij was geweest had je de kat kunnen redden”.


‘De poort zonder poort’ / tekst 14
Stacks Image 46
Het temmen van de os - vers 1
Op het weiland van de wereld duw ik eindeloos het hoge gras op zij op zoek naar de os. Ik volg naamloze rivieren, verdwaal op onbegaanbare paden van verre bergen, ik ben leeg, volkomen uitgeput. Ik kan de os niet vinden. Enkel hoor ik nog het getjirp van een sprinkhaan door het bos in de nacht.

Website met uitleg bij de 10 pictogrammen
Stacks Image 52
Stacks Image 50
Vertrouwen in het bewustzijn ~ Xin Xin Ming ~
1500 jaar oude tekst van Sengcan

De Grote Weg is niet moeilijk
voor hen die niet vast zitten aan hun voorkeuren.
Laat verlangen en afkeer los,
en alles wordt helder.
Wanneer je vasthoudt aan ook maar een haarbreed onderscheid,
splijt je hemel en aarde.

————

De strijd tussen goed en kwaad
is de voornaamste ziekte van de geest.
Als je niet echt begrijpt hoe iets in elkaar zit,
dan irriteer je constant de gezonde geest.
Die geest is oneindige ruimte,
daar mist niks.
Maar omdat je steeds het één kiest en het ander verwerpt,
kun je de ware natuur van je eigen geest niet zien.

————

Blijf niet zoeken naar de waarheid,
laat alleen je meningen gaan.
Voor de geest in harmonie met de weg,
verdwijnt alle zelfzucht.
Geen spoor van onzekerheid,
compleet vertrouwen in hoe alles draait.
Opeens ben je helemaal vrij,
en houd je je nergens meer aan vast.
Alles is leeg, briljant,
Perfect zoals het is.

————

Vertrouwen in het bewustzijn
is voorbij alle gedachten, alle streven,
helemaal in vrede, want er is
geen gisteren,
geen morgen,
geen vandaag.
oude wijsheid hedendaags uitgelegd
Een monnik vroeg aan Nansen: - Is er een les die geen enkele meester ooit heeft gegeven?
Nansen zei: - Ja, die is er wel.
Wat dan? vroeg de monnik
Nansen antwoordde: - Het is niet jou geest, het is niet de ware-natuur, het is niet dingen.
yoga meditatie Amsterdam
Zui-Gan riep elke dag tegen zichzelf:
“Meester!“
Dan antwoordde hij zichzelf:
“Ja”

Daarna voegde hij toe:
“Zie helder, Wordt nuchterder”
“Ja”

Toen ging hij verder:
“Laat je niet voor de gek houden door anderen”

Hij antwoordde:
Ja, ja, zeker niet!
Daruma helpt je je doel te behalen
Deze week behandelen we de 4 leefregels van Daruma.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze leefregels kan je kijken op onze website onder "wie was Daruma"

YOUTUBE

Wie was Daruma
https://youtu.be/O7EKGM4D9Ts

Leefregels 1
https://youtu.be/Sk7M-RxT4LQ

Leefregel 2
https://youtu.be/6NL1KPW83tY

Leefregel 3
https://youtu.be/sDbtN6G3dXY

Leefregel 4
https://youtu.be/ZSiCbB8AYZg
Stacks Image 70