Nieuwsbrief Oktober 2021

AGENDA
- Woensdag 27 oktober - Saskia geeft 20:15 les i.p.v David
- Zaterdag 27 november - Partnerles zwangerschapsyoga - 10:00 tot 12:00
- 25 december tot 7 januari - Kerstvakantie - 2 weken gesloten

Zendo in de pijp Amsterdam

DE LIJFSCHOOL VEERT TERUG
We zijn erg blij met zo’n twintig nieuwe leden die de afgelopen tijd enthousiast zijn gestart: van harte welkom in onze school. Daarnaast zijn we verheugd over het terugkomen van een stuk of vijftien oud-leden: goed om jullie weer te zien.

We zijn ontzettend dankbaar naar iedereen die ons anderhalf jaar lang digitaal of op anderhalve meter afstand heeft gesteund en zijn lidmaatschap heeft doorbetaald: jullie hulp in deze lastige tijd zullen we altijd blijven voelen, want daardoor kunnen we ons werk voortzetten en kunnen we weer met zijn allen samen yoga doen.
david-meijer-veel

MEDITATIE
Aan het begin en einde van elke les oefenen we met het voelen van de buik. Je richt je aandacht op je buik en telt elke bewust gevolgde ademhaling. In het begin raak je steeds afgeleid. Dit afgeleid zijn wordt vaak vertaald met ‘ego’ of ‘Ik’. Je zintuigen lokken je aandacht naar een geluid, een licht of een geur. Ergens kriebelt het, je huid haalt je uit je concentratie. Dan voel je ergens pijn van het zitten. Je vraagt je af of je houding nog goed is. Vervolgens beland je in een rijtje gedachten die elkaar opvolgen. Een kleurige herinnering laat zich zien. Je stopt de afleiding en je stuurt je aandacht weer naar je buik om je concentratie te trainen.
Ons bewustzijn, of: ‘Zelf’, wordt steeds vaker voelbaar door meditatie. Je ervaart door de concentratie oefening meer rust en stabiliteit, maar uiteindelijk komt er nog iets. Een plotselinge hele diepe stilte. De ontspanning die je krijgt in je zenuwen, hart en hersenen, geven je een natuurlijk gevoel van ruimte.
Tijdens asana’s merk je dat je steeds beter voelt waar je mee bezig bent. In je dagelijks leven heb je scherpere zintuigen en kun je ook weer makkelijker naar anderen luisteren of voor iemand klaar staan.
De beoefening van meditatie brengt uiteindelijk een langdurige stabiliteit. Je kunt relaxter met dingen omgaan, tegelijk sta je ook sterker. Daruma Yoga is een training waarmee je verschillende mentale kwaliteiten versterkt. Iedere keer dat je gedachten loslaat en je aandacht richt, en iedere keer dat je besluit niet mee te gaan met een afleiding, neem je een beslissing. Dit vergroot je vertrouwen in je zelf om een goed besluit te nemen en daar achter te staan. Lukt het een keer niet, dan leer je om zonder teleurstelling, boosheid, frustratie of stress nog een keer te proberen en jezelf aan te moedigen. Een gezonde oefening in non-judgment en geweldloosheid of: ‘ahimsa’. Je leert om niet met alle winden - plezierig of vervelend - mee te waaien en je laat je geen zand in de ogen strooien. Met een stabieler bewustzijn door meditatie ben je minder zorgelijk en rusteloos, minder prikkelbaar. Dit gevoel van stabiliteit en ruimte ‘heijoshin’ (normal mind, calm, cool, collected) is van nature onze basis. We kunnen ons Zelf verliezen in alles wat er in en om ons heen gebeurt. We kunnen ons Zelf ook weer terug vinden, door concentratie.

samsara yoga

JOSHU"S MU
Deze tekst is uit een verzameling zen verhalen (koans) genaamd de ontzichtbare barrière uit de 13de eeuw. Sommige verhalen zijn lang, andere zijn kort. Dit verhaal is zelfs maar twee zinnen. Gelukkig schreef meester Mumon Ekai (1183–1260) een toelichting om ons wat inzicht te geven in de bedoeling ervan.

Een monnik vroeg aan Meester Joshu: “Heeft een hond de boeddha-natuur?” Meester Joshu antwoordt: “Mu!”* (leegte)

Mumon’s uitleg:
Voor het bestuderen van zen, moet je een onzichtbare barrière doorkruisen. Dit wordt genoemd: “door de poortloze poort gaan”. Je moet je discriminerende geest kunnen los laten om de dingen anders te zien dan je gewend was. Je zet al je brillen af en kijkt met zen-ogen. Als het lukt aanschouw je de wereld zoals alle zenmeesters die er ooit hebben bestaan. Je staat dan zij aan zij met Joshu. Om door de barrière te breken, moet je hard werken. Breinbrekend, horinzonverbredend, verbijsterend werk. Wat is ‘Mu’?. Geen slimmigheden nu, ‘leegte’ is niet niks, het is niet het omgekeerde van alles. Je zult harder je best moeten doen.
Ontdoe je van alles wat je leven tot nu toe was. Je ego-schild moet worden verbrijzeld. Kom je de boeddha tegen en verspert hij de weg? Hak zijn kop eraf! Dan pas ben je vrij van oorzaak en gevolg.
Hoe doe je dit? Leer “Mu” te begrijpen, je moet “Mu” doorgronden, je moet “Mu” worden. Gebruik al je energie om dit te begrijpen. Geef niet op. Blijf doorzetten tot er niets meer is en je zult zien dat er nog een wereld is, helderder, duidelijker dan je je ooit had kunnen voorstellen.

Heeft een hond boeddha-natuur?
Dit is de belangrijkste vraag van allemaal.
Als je “Ja” zegt, als je “nee” zegt
Dan verlies je je boeddha-natuur.


klankschalen-de-pijp

ZAZEN ALLEEN
Op een avond nam Wilde Eend als eerste het woord en zei: ‘Als ik op reis ben, vind ik het moeilijk om zazen te beoefenen zonder de steun van de kring. De helft van de tijd doe ik het dan helemaal niet.’
‘Doe het samen met de stenen,’ zei Raaf.”

Uit: Fabels van zen-meester Raaf, Robert Aitken (2003)